Available courses

UWAGA!!!

W związku z obciążeniem linii telefonicznej związanej z e-szkoleniami osoby, które nie założą konta 24 godziny przed datą rozpoczęcia kursu, lub w przypadku rozpoczęcia kursu w poniedziałek nie założą konta w ostatnim dn roboczym tj piątek nie zostaną dołączone.


24 godziny przed rozpoczęciem kursu użytkownicy są przypisywani PRZEZ ADMINISTRATORÓW do odpowiednich kursów zgodnie z listami przesłanymi przez podmioty lecznicze


Kontakt w/s TECHNICZYCH proszę kierować i kontaktować się pod nr telefonu 81 532 62 75 wewnętrzny 140


Kontakt w/s kursów proszę kierować do administratora d/s merytorycznych pod nr telefonu 

81 532 62 75 wewnętrzny 122


Witamy na kursie e-learningowym przygotowanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Kurs prowadzony zdalnie w dniu 29 maja 2024 r. Kontakt w sprawach organizacyjnych: szkolenia@rckik.lublin.pl